Allt fler inser det fantastiska med solceller

Solenergi är en fantastisk energikälla. Genom att ha solceller monterade på taket kan man enkelt producera den energi man behöver. Men vad händer när det regnar eller när solen går i moln?

Solenergi: En hållbar energikälla

Solen är en förnyelsebar energikälla, till skillnad från kol, olja eller naturgas. El som genereras av solceller resulterar inte heller i koldioxidutsläpp, vilket självklart är positivt för miljön. Hittills har främst småhusägare insett fördelarna med solenergi och installerat solpaneler på sina tak. Men solenergi passar även för de med större takytor såsom fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, företag och lantbruk. Det beror på att ju större takyta man har, desto bättre möjligheter har man att generera en hög årsproduktion och även sälja överskottsel till andra.

Utmaningar vid regn eller molnighet

Solceller producerar fortfarande energi under molniga eller regniga dagar, även om det är i mindre mängd. Om solcellerna en dag inte lyckas producera tillräckligt med energi för hushållets behov, kommer fastigheten istället att dra el från det vanliga elnätet. Dock är det vanligtvis tvärtom, där solenergiproducerande fastighetsägare istället matar ut och säljer den solenergi de producerar, utan att använda allt själva. Antalet solceller som behövs beror på hushållets energibehov. Det enklaste sättet är att låta ett specialiserat företag inom solceller i Söderhamn för fastigheter göra en kostnadsfri beräkning. Både privatpersoner och företag har rätt till statligt stöd vid installation av solceller.

Fördelar med solceller

Förutom att vara ett miljövänligt alternativ har solceller i Söderhamn flera fördelar. Genom att producera egen el kan man minska sin beroende av det traditionella elnätet och därmed också undvika risken för elavbrott. Dessutom kan man dra nytta av olika bidragsprogram och subventioner som erbjuds för att främja användningen av solenergi. Genom att investera i solceller kan man också sänka sina energikostnader på lång sikt och göra en betydande besparing.

Så kommer du igång med solceller

Om du är intresserad av att installera solceller på din fastighet finns det några steg att följa. Först och främst bör du kontakta ett företag som specialiserar sig på solceller för fastigheter för att få en kostnadsfri beräkning och offert. De kan utvärdera din fastighets takyta och energibehov för att ge dig den bästa lösningen. Efter det kan du ansöka om eventuella bidrag eller subventioner som kan finnas tillgängliga. När allt är klart kan installationen påbörjas av kvalificerade installatörer och du kan börja dra nytta av den solenergi som dina solceller genererar.

30 Jul 2023