Viktigt att veta om budgivningen

Vad är viktigt att veta om budgivningen? Det finns en del saker som är viktiga att vara medveten om i samband med en budgivning och detta oavsett om man agerar som säljare eller som en potentiell köpare. För det första så bör man veta om att en budgivning inte innehåller särskilt många regler och att olika mäklarbyråer har olika tillvägagångssätt.

Fastighetsmäklarlagen reglerar inte en budgivning och ger en absolut mall om hur en sådan ska se ut. På gott och ont, ska tilläggas. Innan vi går igenom några av de regler som finns så ska vi peka på elefanten som finns i rummet och som branschen tar krafttag för att mota undan: manipulation.

Fusk med budgivning har förekommit

I och med att det finns få regler som omgärdar en budgivning så öppnar det också en lucka för fusk. Det kan ske genom att mäklare anlitar kumpaner som höjer buden utan att egentligen vara intresserad av objektet - man vill bara trissa upp priset. Under några år - särskilt i Stockholm - så såg man att detta var vanligt och det anses också vara en liten anledning till att priserna sköt i höjden så pass påtagligt.

Hur kan man då förhindra detta? Helt enkelt är det inte, men idag använder sig många mäklarbyråer av Bank-Id i samband med en budgivning. Det gör att man enklare kan sammankoppla budgivare med mäklare och se mönster. Om exempelvis en mäklare har återkommande personer som budar på objekt - oavsett storlek och område - så kan man också ana att något är fel. Det är bra. Ett mer självklart sätt att komma till bukt med detta otyg är att trycka på mäklared: en mäklare ska arbeta på ett ärligt sätt och vara en trygg länk mellan köpare och säljare.

Många av de mäklare som använde sig av denna förkastliga metod är också varnade, och en del har dessutom tappat sin licens. Detta går att kolla upp hos Fastighetsmäklarinspektionen. Ett råd att använda i samband med att du väljer mäklare.

Med det sagt; här följer våra punkter om budgivning och vad du bör känna till om en sådan:

  • Buden är inte bindande. Ett bud är inte bindande och en budgivare behöver inte, så att säga, stå för det. Samma sak gäller för en säljare som har rätt att avfärda vissa bud om det inte passar. Det senare kan då handla om exempelvis dag för tillträde eller annat. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och det innebär att han/hon avgör vilken bud som är mest intressant eller vilken köpare som passar.
  • Säljaren slår i klubban: Det är säljaren som avgör när budgivningen är slut. Likaså bestämmer säljaren hur budgivningen ska gå till - och om eventuella ändringar ska göras under tiden den pågår. Man ska vara medveten om att man aldrig vunnit en budgivning förrän ett kontrakt är signerat. Ponera att köpare och säljare sitter tillsammans på mäklarens kontor och där det plötsligt kommer in ett annat - högre - bud? Vad göra? Mäklaren är skyldig att meddela budet till säljaren som då alltså, rent konkret, kan välja att acceptera det budet istället - eller låta de tilltänkta köparna matcha det på kontoret.
  • Mäklaren ska redovisa alla bud: Som sagt - och som sett ovan - så har mäklaren en skyldighet att redovisa alla bud som kommer in. Förteckningen ska lämnas över i samband med att köpekontraktet är signerat och där ska alla budgivarens namn och personnummer finnas samt klockslag för så buden kommit in. Finns det eventuella villkor lämnade i samband med buden så ska även dessa finnas inkluderade i den lista som mäklaren lämnar över.