Bygglovsfritt boende och användbara alternativ med attefallshus

Attefallshus, även kallade Friggebodar och Bolundare, är populära bygglovsfria alternativ för boende och arbete. Här får du en översikt över vad dessa hus innebär och vilka användningsområden de kan tjäna.

Attefallshus, Friggebodar och Bolundare, alla tillhör samma kategori av bygglovsfria hus. För att undvika bygglov måste de byggas som en tillbyggnad till en befintlig huvudbyggnad. Det är viktigt att kontrollera den tillåtna byggytan på tomten, eftersom även dessa hus måste hålla sig inom den fastställda gränsen.

Friggebod: Största tillåtna yta är 15 kvm.

Attefallshus: Största tillåtna yta är 25 kvm.

Bolundare: Största tillåtna yta är 30 kvm.

Bolundaren är den som vanligtvis konstrueras för permanentboende, medan de andra främst används som fritidshus. Konstruktionen avgör dock i slutändan användningsområdet, och de kan användas som gästbostäder eller för kortare boenden.

Mångsidiga användningsområden för attefallshus

Attefallshus har vanligtvis liknande planlösning med kök, badrum och vardagsrum, och vissa inkluderar även sovloft. Denna mångsidighet gör dem till ett utmärkt alternativ för olika ändamål:

  • Boende: I större städer hyrs Attefallshus ofta ut på längre sikt, vilket gör dem till idealiska bostadslösningar.
  • Kontor: Med tillräckligt med utrymme och bra isolering kan Attefallshus användas som hemmakontor.
  • Spa: För avkoppling och rekreation kan Attefallshus omvandlas till ett eget spa.
  • Ateljé: Konstnärer och kreativa personer kan ha nytta av detta utrymme som en ateljé.

Ett av de fördelaktiga aspekterna med Attefallshus är att det ofta är ekonomiskt fördelaktigare att köpa ett färdigt hus för dessa ändamål jämfört med att bygga ut befintliga byggnader.

Läs mer om nyckelfärdiga attefallshus här: www.attefallshusstockholm.nu

27 Oct 2023