Bergvärme i Göteborg utnyttjar solenergi

Att inte utnyttja den energi som solens strålar erbjuder gratis får anses vara ett slöseri. Installera bergvärme i Göteborg för uppvärmning av ditt hus.

De flesta verkar vara överens om att vi ska vårda vårt jordklot och inte i onödan släppa ut växthusgaser till atmosfären. Vi räds kommande översvämningar och andra naturkatastrofer om vi inte kommer till rätta med utsläppen. Och i vanlig ordning förväntar vi oss att världens politiker ska lösa problemen. Men kan inte var och en dra sitt strå till stacken?

Det gör vi nog! Vi överger fossila bränslen till förmån för eldrivna bilar. Antalet blänkande tak, där solceller installerats, ökar explosionsartat. I det större formatet investeras i vindkraftverk och i stålframställning kommer vätgas att ersätta kol. Men kan bergvärme rädda klimatet?

Bergvärme i Göteborg värmer hus

I över trettio år har det funnits förespråkare, som menar att vi ska utnyttja värmepumpar för uppvärmning av våra lokaler. I takt med att priserna för el har ökat, kan investeringar i bergvärme- och luftvärmepumpar räknas hem ekonomiskt. Följaktligen har försäljningen av värmepumpar utvecklats dramatiskt.

Vad finns det då för fördelar med bergvärme? För en privatperson står förmodligen hushållsekonomin i fokus. Med bergvärme kan den rörliga kostnaden för uppvärmning minska med upp till sjuttiofem procent. Det krävs naturligtvis en betydande investering men den återbetalas på relativt kort tid. Den som funderar på att sänka sina uppvärmningskostnader ska kontakta en installatör av bergvärme i Göteborg. Installatören utreder förutsättningarna för bergvärme på en specifik tomt och hjälper till med en investeringskalkyl.

27 Sep 2023