Brandisolering kan rädda liv

Hur pass säker är du och din familj om det skulle börja brinna? Många villaägare negligerar vikten av ett korrekt brandskydd och tänker att det aldrig kommer att börja brinna i den egna bostaden. Det kan det tyvärr göra. Ingen person som sett sitt hus brinna ned har planerat för detta.

Olyckor händer och vad gäller bränder så är detta väldigt tydligt. Det kan handla om rena olyckor, det kan handla om att elsystemet blir överhettat och det kan handla om att exempelvis en teknisk apparatur - mobilladdaren - blir för het och leder till att det skapas en brand.

Man planerar inte för en brand - men man kan definitivt planera för att både förhindra och för att minimera riskerna och konsekvenserna av en sådan.

Brandisolering förhindrar spridning

Brandisolering med stålull är en viktig del av detta, men det är också en väldigt bortglömd del hos svenska villaägare. Bor du i en äldre villa så är det väldigt troligt att du saknar brandisolering runt kritiska områden som exempelvis vid skorsten, vid ventilation och vid avlopp.

Finns brandisolering runt dessa och är monterat på ett fackmannamässigt sätt så minimeras riskerna för att en brand ska kunna sprida sig. Brandisolering köper i och med detta tid för både evakuering av person och för att räddningstjänsten ska kunna släcka branden och rädda delar av huset samt egendom i detta.

Kontakta sakkunnig för en genomgång av din bostad

Hur kan man då veta att man har brandisolering i det egna hemmet? Det är en relativt enkel fråga att få ett svar på. Genom att anlita ett företag som specialiserat sig på brandskydd så kan man boka in en tid för en undersökning och för eventuella åtgärder av både brandisolering och av andra detaljer inom brandskydd - brandfiltar, brandsläckare, brandskyddsmålning etc - och skapa en större säkerhet i hemmet.

Det handlar inte om några stora pengar och om något som kommer att påverka din vardag. Det handlar däremot om mindre åtgärder som i slutändan kan rädda din familjs liv. Det, om något, bör ses som en investering.

19 Jun 2023