Brandskyddsmålning fördröjer bränder

Att använda och applicera brandskyddsmålning är viktigt för att fördröja effekter av brand. Det skyddar de bärande konstruktionerna från att falla samman.

Att bränder är en vanlig orsak till skador på fastigheter och ännu värre problem vet alla. Det är oftast fråga om elfel men det kan också vara mänskligt slarv eller exempelvis blixtnedslag som ställer till det. Att en fastighet brinner ner är illa nog. Att människor och/eller djur skadas eller dör är långt värre och behöver förhindras.

När man idag bygger nya hus har man många tekniker som är avsedda att fördröja processen vid en brand. Ofta kan en brand inte stoppas då den väl brutit ut. Vad man istället fokuserar på är att dels bygga brandsäkert från början, dels höja medvetenheten om hur man förhindrar bränder rent generellt.

Brandskyddsmålning är en åtgärd som räddar liv

Vad är då brandskyddsmålning och hur fungerar det? Jo, när man målar med brandskyddsfärg använder man mycket speciella färger. Om en brand skulle uppstå kommer färgerna att svälla och bilda ett brandskyddande skikt och därmed skydda stommen i fastigheten. Det fungerar både då stommen är av stål eller av trä. Det stoppar inte en brand men det fördröjer dess effekter.

Hur det ser ut när trä brinner vet alla. När en stålstomme blir för varm och börjar brinna blir även den instabil och hela fastigheten riskerar att rasa. När man brandskyddsmålar ger man dels de som befinner sig i huset längre tid att evakuera och man ger räddningspersonal betydligt mer tid att ingripa och släcka. För mer information om brandskyddsmålning se brandskyddsmålning.net.

11 Jul 2023