Husbesiktning för allas bästa

När man ska sälja sitt nuvarande hus eller köpa ett nytt, så är det bra om man genomför en husbesiktning först. Det är det bästa för alla inblandade parter, både för köpare såväl som säljare.

Det är inte bara för köparens bästa som man gör en husbesiktning. Det är precis lika mycket för den person som ska sälja huset. Man vill gärna veta om det är något som är fel innan man köper, men också innan man säljer. Det kan uppstå konflikter som är onödiga och som hade kunnat förhindras. Med hjälp av en husbesiktning får man reda på de eventuella fel eller brister som finns i fastigheten och den person som ska sälja får möjlighet att åtgärda det innan försäljningen.

Vad ingår i en husbesiktning?

Det är ofta lättare att få ett hus sålt om det är besiktigat först. De allra flesta hus har fel och brister, det är svårt att komma ifrån. Men stora och allvarliga fel som kan leda till skador eller stora kostnader vill man helst undvika. Genom att göra en besiktning av huset kan dessa fel upptäckas.

En besiktningsman går igenom alla papper som finns på huset, såsom ritningar. Sedan används alla sinnen för att undersöka husets skick. Man kan upptäcka mycket genom att lukta. Alla utrymmen undersöks noggrant, både inomhus och utomhus. Väggar, tak, golv, våtutrymmen och så vidare. Sedan görs en riskanalys för att förutse vilka problem som skulle kunna uppstå i framtiden. Behöver ni hjälp med husbesiktning i Uppsala? Kika online efter en besiktningsman som kan hjälpa.

4 Feb 2021