Investera i miljövänliga hemförbättringar för din plånbok

Om ni har som mål att vara mer miljömedvetna och samtidigt spara pengar på uppvärmning och vatten, så är det en bra idé att tänka i termer av att förbättra och renovera det som redan finns istället för att alltid köpa nytt.

Genom att regelbundet inspektera ert hus och hålla koll på tak, fönster och fasad kan ni göra en investering som gynnar både miljön och er plånbok. En årlig genomgång av de yttre delarna, såsom tak, fönster och fasad, är fördelaktig. Genom att upptäcka problemen innan skadorna inträffar kan ni undvika stora bekymmer, spara pengar och tid. Att undvika att åtgärda omfattande fuktskador som ofta uppstår när tak och fönster inte är tätt slutna är en stor vinst. Fönstren är den vanligaste källan till värmeförluster i ett hus och det lönar sig verkligen att åtgärda detta. Om ni bor i ett äldre hus med träfönster, kan ni oftast renovera dem. Även om det är ett tidskrävande arbete, är det bästa alternativet att bevara husets originalfönster.

Renovera fönster - Inte så svårt som det verkar

Första steget är att lyfta ut fönsterbågarna och placera dem på en plan yta. Därefter monterar ni av alla metalldelar. Ta bort allt gammalt och sprucket kitt. Glaset hålls på plats av fönsterstift, så det finns ingen risk att det ska falla ut bara för att kittet tas bort. Observera att äldre kitt ofta innehåller asbest, så det är viktigt att bära en skyddsmask när detta moment utförs. Ta sedan försiktigt ut alla fönsterglas och numrera dem för att veta exakt var de satt. Därefter rengör ni fönsterbågarna och tar bort all gammal färg och kittrester. Vid behov kan ni använda en varmluftspistol för att avlägsna gammal färg eller försiktigt slipa med en slipmaskin. När bågen är ren från färg kan ni, om det behövs, reparera den innan den impregneras med linolja.

Nu är det dags att sätta tillbaka glasen och fästa dem med nya stift samt kitta om fönstren. När kittet har stelnat något kan ni påbörja målningen av fönstren. Måla även över kittet så att färgen senare kan förhindra vätska från att tränga in. Att måla och torka ett fönster tar vanligtvis 2-3 dagar, men det är tack och lov inte något som måste göras varje år. Om ni inte känner att ni har tid eller lust att ägna er semester åt att skrapa fönster och kitta dem, finns det hantverkare som är specialiserade på att renovera fönster på plats i Stockholm och kan hjälpa er med detta arbete.

19 Sep 2023