Låt proffsen utföra din trädfällning i Nacka

De flesta är inte skogshuggare sedan barnsben och har inte någon koll på hur träd beter sig då de fälls. Därför är trädfällning i Nacka ett jobb för proffs.

Träd är fantastiska. De ger oss skugga och dränerar marken naturligt. Många av dem ger frukter och annat som vi har nytta av. De är hem åt många nyttiga och nödvändiga djur. Ibland är det ändå så att det inte kan få växa kvar av diverse orsaker. En vanlig orsak är att trädet blivit gammalt och sjukt.

Det kan vara förrädiskt med sjuka träd eftersom det inte alltid syns väl vid en snabb blick att de är ruttna inuti. Man kan gissa att så är fallet om man till exempel sett att mindre grenar lossat och fallit till marken. Man kan ringa till en arborist och be dem komma och kontrollera träden på ens tomt om man är orolig.

Trädfällning är en farlig konst

Om man konstaterar att ett träd är sjukt eller döende behöver det tas bort. Annars riskerar man att det faller av sig självt vid nästa storm, och skadar fast egendom eller människor och djur. Likaså kan det vara problem med träd vars rötter påverkar vattenledningar eller liknande negativt. När man behöver ta bort ett träd börjar proffsen med att göra upp en plan.

En trädfällning består av flera moment. Först diagnos av problemet och därefter en plan för åtgärd. Är trädet snett, eller finns det strukturer som man behöver undvika vid fällningen? Därefter får man ta ställning till om stubben ska tas bort, och om veden ska sparas eller fraktas bort.

17 Jun 2023