Mäklare i Nacka med bred kunskap

Mäklare i Nacka har breda kunskaper. Här räcker det inte med att veta allt om bostadsbranschen. De vet hur kommunikationen till och från orten är och vilka fritidsaktiviteter som finns.

Krister och Petra hade båda fått jobb inne i Stockholms innerstad men ville gärna bosätta sig i grönare områden med närhet till naturen. Båda hade växt upp på landet och hade svårt för att ta till sig storstadsstressen med människor som till och med sprang i rulltrapporna.

Därför började de se sig om efter hus i någon av de många förorterna. De bokade in tid hos en Mäklare i Nacka, då orten tilltalade dem båda.

Nackamäklare tog fasta på miljöintresse

När de gav sig ut med mäklaren blev de genast förälskade i allt det gröna och närheten till vattnet. Förtjusningen ökade då mäklaren berättade att kommunen var känd för sitt miljöengagemang. Byggnader byggdes med tanke på miljön. Dagvattnet tas om hand och renas. Av den anledning hade växtbäddar och dammar skapats för att ta hand om regnvattnet. Som om det inte var nog fanns gröna tak som även de bidrog till att ta hand om regnvatten och minska flödet i dagvattenbrunnarna.

Kommunen verkade ha tänkt på allt och värnade om både djur och natur på ett fint sätt. Krister och Petra som var väldigt miljömedvetna lapade i sig varje stavelse om kommunens omsorg för miljön. När de dessutom hittade ett hus som passade in på alla önskemål gick tankarna på att bli Nacka bor från idé till verklighet. Läs mer om mäklare på denna webbsida: mäklareinacka.nu

25 Jan 2022