Ny teknik för säkerhet i hemmet

Om det fanns tider då vi inte var oroliga för inbrott är den tiden över sedan länge. Troligen existerade den tiden inte ens. Idag finns nya och bättre lösningar för att skydda hem och egendom.

Bor du ensam i hushållet? Grattis, då kan ingen annan än du själv slarva bort din nyckel. Har du partner eller halvvuxna barn, eller rentav bådadera? Då finns det lika många möjligheter som personer. Det är inte alltid den yngre generationen som “tappar nycklar” men det är inte heller ovanligt att så sker.

Försvunna nycklar är ett dyrt elände. Hittas de inte - av rätt person - behöver låset ersättas för att säkerheten ska kunna upprätthållas. Dyrt och onödigt när du faktiskt istället kan ha kodlås utan nycklar alls.

Enkla och säkra lösningar

Vad är de främsta fördelarna med ett kodlås? Jo, just frånvaron av flera väsentliga delar. Inga nycklar förvaras i skolväskor, fickor, mobilfodral. Koden görs individuell för varje person eller så väljer du att ha samma kod för samtliga i familjen. Du trycker på en knapp, du trycker in din kod, och du är hemma.

Ett smart lås ska givetvis också kunna fungera på ett optimalt sätt när den motsatta situationen föreligger. Vill man snabbt ut ur huset ska allt fungera mycket enkelt även där. Din låssmed har den bästa lösningen för ditt hushåll.

Något du inte bör glömma är alternativa vägar in i huset. Altandörrar, källardörr och fönster ska även de förses med korrekta lås. Du blir nöjd och det blir ditt försäkringsbolag också. Läs mer om låssmed på denna hemsida: låssmedgöteborg.com

10 Jun 2021