OVK-besiktning i Stockholm för hälsans skull

Luften vi andas är så viktig för vår hälsa att den inte får vara smutsig eller syrefattig. Därför görs ventilationskontroll genom OVK-besiktning i Stockholm.

Det är också skrivet i lagen att en husägare måste göra OVK-besiktning i Stockholm när man flyttar in i en ny villa. Besiktningen ska göras med jämna mellanrum i hyreshus och i offentliga lokaler. Detta beror på att man måste säkerställa att inga fläktar lägger av i stora salar där det vistas mycket folk.

Eleverna i en skola, eller folk som bor på ett äldreboende, tillbringar många timmar inomhus. Den luft som finns där måste hålla en viss standard. Det är inspektörer som är certifierade för uppgiften som sköter en OVK-besiktning och skriver protokoll på resultatet. Det är en rent hälsovårdande insats i många fall.

OVK-besiktning ska vara återkommande

Om det samlas smuts eller döda djur i ventilationskanalerna märker man kanske inte det direkt. Så småningom samlas det mikrober i fukten och mörkret, och luften blir gradvis sämre. Det gäller att hålla rent i rören och att byta filter för att undvika smittspridning och ohälsa bland de boende.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är faktiskt så viktig att den ska vara regelbundet återkommande. Något kan hända i en ventilationsanläggning, som att någon del går sönder eller att det kommer in smådjur. En inspektör kontrollerar allt och säkerställer luftkvaliteten genom att påtala brister och ge förslag till förbättringar och åtgärder. Allt detta ska protokollföras, så att ägaren kan visa att man har fullgjort sina skyldigheter enligt lagen.

23 Jul 2022