OVK besiktning utförs med bravur i Göteborg

En OVK besiktning som utförs i Göteborg ska du kunna lita på till fullo. Det är ofta certifierad och högt kvalificerad personal som arbetar med dessa uppdrag.

I Göteborg kan du räkna med att det finns experter på just det här med OVK besiktning. Vilket för övrigt betyder obligatorisk ventilationskontroll. Det är ett lagstadgat beslut om att det ska ske regelbundet. Inget du som företagare eller fastighetsägare kan hoppa över med andra ord.

Du kan inte heller välja om du vill åtgärda de eventuella fel som hittas vid en besiktning. Du måste helt enkelt göra något åt dem annars kan du få ett vitesföreläggande. Det vill säga att du får betala böter om det inte vidtas åtgärder inom viss tid. Så det är bara att sätta fart. Boka en tid för OVK så snart det går.

OVK besiktning i Göteborg görs med jämna mellanrum

Du ska se till att det blir gjort en OVK besiktning med mellan tre till sex års mellanrum. Hur långt det går mellan varven beror på vad du har för slags byggnad. En som fungerar som en plats där det till exempel ska bedrivas undervisning och vistas barn på ska ha tätare kontroller mellan varje OVK.

Likadant är det med sjukhus och vårdcentraler samt vanliga hyreshus. Kontor och andra liknande ställen har lite längre tid mellan gångerna. Att man infört OVK besiktningar beror delvis på att man vill stärka folkhälsan. I en byggnad med dålig ventilation kan folk bli sjuka. Läs mer om OVK besiktning på denna sajt: ovkbesiktninggöteborg.se

10 Sep 2022