Privatpersoner väljer en städfirma i Stockholm

Fler och fler privatpersoner ser till att anlita en städfirma för att få tjänster utförda i sina hem – tjänster som ingår i det avdrag som man numera som svensk kan göra, förutsatt att man är berättigad. Att man kan få sitt hus städat och detta enligt rut-avdraget är något som tilltalat väldigt många svenskar och främst är detta något som synts där stressnivån är som högst. Det handlar alltså om de större städerna i Sverige – Stockholm, Göteborg, Malmö och till viss del även Uppsala – och här spelar många komponenter in som förklaring.

Den främsta berörde vi ovan i form av stressnivån och som exempel på detta kan vi säga att det handlar om en vanlig familj i Stockholm där både föräldrarna arbetar och där man har två stycken barn som går i skola. Jobben de utför har sina arbetsplatser på varsin sida av staden och man har en bil till sitt förfogande; något som innebär att en förälder får förlita sig på den kollektiva trafiken. Det som gör att denna familj i Stockholm väljer att använda sig av professionell hjälp i form av en städfirma är i stort sett bristen på tid. Det tar för lång tid för de båda föräldrarna att pendla till och från sina respektive arbeten och sitt hem och då man samtidigt även ska köra barnen till träningar, till skolan och till andra aktiviteter så blir bristen på tid än mer påtaglig. Därtill ska även matlagning, handling och annat skötas och det här gör att denna familj måste planera sin tid bättre och att den externa hjälp i form av en städfirma får anses som ovärderlig.

Däri ligger förklaringen till att det är vanligare att anlita en städfirma för dessa hushållsnära tjänster i Stockholm än vad det är i mindre städer. Hur fungerar då detta rent praktisk och finns det några nackdelar i detta? Överlag så ska man här tillägga att de flesta personer som väljer denna lösning upplever att fördelarna vida överträffar nackdelarna. Som familjen vi hade som exempel ovan – man får en bra service av sin städfirma och man får denna till ett rimligt pris; ett pris som tack vare rut-avdraget blir ännu bättre.

Om man här ska peka på en nackdel så handlar det om kvalitet på städjobben samt den stora skillnaden som finns mellan de olika städföretag som erbjuder sina tjänster inom områden som rör rut-avdraget.

Kvalitet är viktigare än pris

Det viktigaste som man ska tänka på innan man anlitar en städfirma är således att man först säkerställer att företaget kan leverera en fläckfri service. Det här gör man bäst genom att kontakta flertalet städfirmor och hör sig för dels om prisnivån och dels också försöker få nummer till befintliga kunder. Genom att ringa dessa så får man en bra bild av hur företaget i fråga arbetar och vad man kan förvänta sig.

Vidare kan vi här även tipsa om att man som kund försöker få till stånd att samma person från företaget kommer hela tiden. Det vill säga; man försöker skapa en trygghet och en relation med den som städar och på så sätt får man ett bättre jobb utfört och man slipper oroa sig för att något försvinner eller går sönder.

Vid valet av en städfirma i Stockholm ska man som kund också överväga att välja ett alternativ som ligger i medelklassen rent prismässigt. Generellt sett så är ett alltför lågt pris en indikation på hur kvaliteten på deras jobb ser ut.

18 Feb 2023