Rensa och förbättra din ventilation i Uppsala - experttips för bättre inomhusluft

De flesta av oss är omedvetna om hur smutsigt det egentligen är i våra hem, eftersom det inte syns. Men om vi bara visste sanningen, skulle vi skrika högt. Det är dags att sluta blunda för problemet och ta tag i rengöringen av din ventilation i Uppsala.

Professionell hjälp för ventilationsrengöring i Uppsala

Ett smutsigt ventilationssystem är ineffektivt. En orensad ventilation kan inte utföra sitt arbete som det är menat att göra, vilket leder till ökad energiförbrukning och kostnader. Dessutom är smutsiga och igensatta ventilationssystem både kostsamma och ohälsosamma, med tanke på att vi andas in luften som passerar genom dem i våra egna hem. Våra ventilationssystem består av flera olika komponenter, och för att säkerställa en optimal luftväxling behövs regelbunden rengöring och underhåll. En rekommendation är att genomföra en grundlig rengöring varannat år. När det gäller köksfläkten bör du rengöra den oftare, åtminstone en gång var sjätte månad.

Vad innefattar en ventilationsrengöring?

Normalt sett inleds en ventilationsrengöring av det anlitade företaget genom att rengöra köksfläkten och imkanalen. Även om du själv kan ha rengjort köksfläkten då och då, utför företaget en mer genomgripande rengöring med hjälp av sin kompetens och specialverktyg. Ibland kan det även vara nödvändigt att byta ut slangar. Därefter tar de itu med rengöring av ventilationspannan och själva ventilationssystemet. Det är där smuts och partiklar ansamlas och förhindrar effektiv luftcirkulation. Ventilationsdonen behöver rengöras och packningar kan behöva bytas ut. En anledning till att kostnaden för ventilationssystemet ökar är att stora mängder partiklar fastnar i det. När systemet blir ineffektivt krävs det mer energi, vilket leder till högre kostnader för hushållet. Genom att rengöra ventilationen förbättras luftkvaliteten, och risken för mögel, huvudvärk och allergier minskar betydligt. Dessutom hjälper en ren ventilation till att förlänga livslängden på ventilationssystemet. För mer information om ventialtion för din bostad se ventilationuppsala.nu.

5 Aug 2023