Snickare i Göteborg – en historia med nutida realism

Att snickare skulle vara ett nutida yrke i Göteborg kan nog de flesta förstå. Dagens snickare har dock fler hjälpmedel än de dåtida yrkesarbetande snickarna.

Redan 1603 fick Göteborg sina första stadsprivilegier. Dock brändes den staden effektivt ner av danskarna så den inte fanns kvar sedan. Dock hade man inte gett upp hoppet om en stad vid Göta älvs mynning för det. Gustav II Adolf såg till att det byggdes upp en ny stad som 1621 fick sina stadsprivilegier.

För att kunna bygga upp en stad behövs det många olika yrkesgrupper. Allt från arkitekter, murare till snickare med stor erfarenhet. Många erkända arkitekter som byggde Göteborg på den tiden kom från Nederländerna. Det gjorde att många av de första invånarna i Göteborg faktiskt var nederländska yrkesmän.

Snickare med lång erfarenhet

På 1600-talet var det ett mansdominerat yrke som ärvdes från far till son. Det fanns säkert några duktiga kvinnor också men tyvärr är det inget som de historiska källorna talar om. Jämfört med idag så vet man att fler och fler kvinnor tycker att snickeri är roligt. Därför ökar yrkeskåren stadigt med både kvinnliga och manliga snickare.

Idag är det lätt att hitta yrkeskunniga snickare med lång erfarenhet i Göteborg. Ring en snickare i Göteborg för att få byggprojektet som du planerar i hamn. Snickarna är yrkeskunniga och duktiga på många olika saker. Det gör att de klarar av att fixa jobben från såväl 1600-talshuset som deras företrädare byggt till det moderna funkishuset.

20 Sep 2023