Överlåtelsebesiktning är viktigt vid en fastighetsaffär

Det ligger i allas intresse att göra en besiktning av huset innan försäljning. Köparen vill veta om alla fel och säljaren ska kunna åtgärda eventuella fel. Gör en överlåtelsebesiktning.

För vem görs egentligen en överlåtelsebesiktning, undrar ni kanske. Men det är faktiskt så att en sådan görs för båda parters skull vid en överlåtelse av ett hus eller en fastighet. Oavsett om det handlar om en försäljning av en fastighet eller endast en överlåtelse av en fasters gamla hus, till exempel, så behöver man göra en besiktning av huset ifråga. Den här besiktningen görs för att kunna få reda på om huset har några fel och brister. Alla hus kan ha fel, både stora sådana men också små. Det är egentligen ingenting som är särskilt ovanligt eller konstigt. Men man behöver ta reda på dessa så att de finns nedskrivna vid en eventuell försäljning.

Varför göra en besiktning av hus?

Vem gör då en överlåtelsebesiktning? Denna ska göras av en person som är kunnig och kompetent inom sitt område. Det är alltså ingen person som sedan ska åtgärda alla de fel som upptäcks, utan personen ifråga ska enbart ta reda på bristerna i fastigheten. Den som står som försäljare på huset ska sedan åtgärda de fel som finns med i besiktningsmannens protokoll, innan en eventuell försäljning slutförs. Det ligger i alla inblandades intresse att göra en sådan här typ av besiktning på huset, och det är viktigt både säljaren och köparen. Gör en överlåtelsebesiktning i Stockholm, för alla inblandades skull.

16 Oct 2021