Mäklarhörnet

I genomsnitt så flyttar svensken 10 gånger under en livstid. Det innebär 10 olika resor som alla ser annorlunda ut. Vissa flyttar sker till hyresrätter medan andra handlar om att man gör en investering och, helt enkelt, köper en bostad. Den typen av flytt är speciell och den ska vi fokusera på här.

Den här sidan finns för att underlätta i samband med bostadsköp - och bostadsförsäljningar. Målet och syftet är att bidra till smidigare affärer och att genom olika tips och råd kunna skapa mindre tveksamheter, missnöje och konflikter. Vi kommer att se saker och ting ur både säljarens och köparens perspektiv - och vi kommer även att titta närmare på vilken roll en mäklare spelar i samband med en bostadsaffär.

Det finns alltid mycket att tänka på. Att köpa - eller sälja - en bostad handlar om så mycket mer än om att bara signera ett köpekontrakt. Ju mer påläst man är, desto större blir möjligheterna och desto mer troligt är det att man genomför en bra affär.

Oavsett om man agerar som köpare eller som säljare så är en bostadsaffär förmodligen den största affär man genomför under sin livstid. Det innebär att man måste ha kött på benen. Man kan inte förvänta sig att någon annan sköter allting och att man själv kan luta sig tillbaka. Jobbet måste göras och vi visar dig hur!


Sida 3

RSS

Överlåtelsebesiktning är en säkerhet

24 Nov 2021

Det är väl oftast när man precis har bestämt sig för att köpa ett hus som man kommer på att det skulle vara bra med en överlåtelsebesiktning, men även den som säljer kan ha glädje av att göra det.

För en vanlig husköpare är det rätt omöjligt att få en riktig uppfattning om hur ett hus mår. Det är stora pengar på spel och man vet att man måste vara väldigt noggrann och att då tveka inför att anlita någon som gör en överlåtelsebesiktning kan vara riskabelt.

Det man vill är ju att bara flytta in och börja trivas. Kommer man direkt från en lägenhet och detta är det första hus man köper så har man ju ingen aning om vad det innebär. Man kanske inte tycker att en trasig takpanna eller en liten spricka i husgrunden kan vara så farligt. Det är ju så det blir efter några år.

Med en överlåtelsebesiktning vet man var svagheterna finns

Det kanske inte är så farligt heller, takpannan är lätt att byta ut. Men det kan också dölja stora skador. På Besiktningsbyrån har man sett det mesta och är utbildad och tränad att upptäcka just de där små skadorna som kan dölja något allvarligare.

En överlåtelsebesiktning innebär att man använder sina sinnen vid inspektion av en byggnad. Tränade ögon, näsa och öron kan upptäcka mycket. Besiktningsbyrån gör dessutom en fuktmätning i våtutrymmena. När besiktningen är klar får man en rapport om husets skick. Skulle det finnas allvarliga anmärkningar kan det påverka priset på huset.

Säkra områden med gallergrind i Stockholm

10 Nov 2021

Att begränsa tillgång till ett visst område handlar om mer än gallergrind. En gallergrind i Stockholm utgör också en viktig markör. All mark ska inte beträdas av alla vid alla tillfällen.

Det gäller inte alla, men väl många. Både företag och privatpersoner har behov av att markera avgränsningar. Har man en industrilokal eller en affärslokal finns ingen anledning för någon att vistas på området efter stängning eller efter arbetstidens slut.

Vissa arbetsplatser drar till sig fel sorts personer på grund av att där kan finnas stöldbegärliga varor. Andra får gärna besök av intresserade barn och ungdomar. Det är inte bara olämpligt utan kan vara direkt farligt med tanke på exempelvis skaderisken. Ditt område ska vara ditt även under kvällstid. Där utgör en gallergrind en tydlig markör.

Olika miljöer behöver olika typer av gallergrind

Av nödvändighet behöver en gallergrind i Stockholm vara av olika slag. Höjden och bredden som behövs varierar, men även behov av skjutgrind eller en grind som öppnas i två grindhalvor. Det kan vara så enkelt som att det utrymme som finns kräver endera. Är trafiken in på området livlig vill man kanske ha automatöppning.

Motsatsen är lika naturlig – man vill inte alls att området ska vara tillgängligt på något sätt. De som ska komma in ska kontrolleras och släppas in manuellt. Behoven skiftar. Då måste även modeller och funktioner hos gallergrinden göra det.

Vänd dig till en erfaren och seriös firma när du har behov av en gallergrind. Då blir du nöjd med den erbjudna lösningen.

Välja bostad med mäklare i Nyköping

10 Nov 2021

Att leta och köpa bostad är en intressant process. Det är lätt att tro att huset man ser är det enda som skulle passa. Så är det förstås aldrig. Prata med en mäklare i Nyköping för valfrihet.

Det är en resa att hitta ny bostad. Ibland en mycket snabb resa med höghastighetståg, en annan gång är det en sävlig lunk med trött gammal häst med kärra som gäller. Det finns alltid hus eller lägenheter att köpa men inte alltid det du vill ha.

Det är inte fel att ta tid på sig i jakten på det bästa hemmet. Att handla snabbt kan vara frestande men det första fina huset du ser kanske inte är för dig ändå. Eller så är det perfekt. Det bästa är ändå att ta och anlita en bra mäklare med lokalkännedom.

En bra mäklare sköter det formella

Det går förstås att hålla reda på alla formaliteter på egen hand. Det går också bra att missa väsentligheter och få problem, större och mindre. Att anlita mäklare är ett säkert kort som gör livet betydligt enklare och säkrare. Ditt jobb blir att fokusera på att hitta den bästa bostaden och resten sköter mäklaren.

Mäklaren har kontakter och bra koll. Du får korrekta priser och intressanta förslag på lägenheter eller hus i områden du tycker känns intressanta. Mäklaren ordnar med visningar och hjälper med kontakter till exempelvis besiktningsmän. När det är dags för kontraktsskrivning vet du att alla dokument är korrekta och finns tillhanda. Lycka till! Läs mer om mäklare på denna hemsida: mäklarenyköping.net 

Mäklare i Solna genomför bra husaffärer

1 Nov 2021

Det är många moment i en husaffär, från styling till visning, från budgivning till kontraktsskrivning. En mäklare i Solna håller i hela affären och har också koll på bostadsmarknaden.

En mäklare måste ha god kunskap om lagar och regler, byggnormer och värdering, och måste dessutom vara en skicklig säljare. Det betyder att inte sätta överpris, utan veta hur marknaden ser ut lokalt och anpassa utgångspriset därefter. Ingen husägare vill sälja för billigt, men man vill inte heller sätta ett så högt pris att budgivningen stannar av. En seriös mäklare i Solna vill att både köpare och säljare ska vara belåtna när affären är klar.

Lita på din mäklares kunskaper

Oavsett om du ska köpa en lägenhet, sälja ett hus eller bara är spekulant i största allmänhet, måste du kunna lita på din mäklare. En mäklare i Solna gör flera affärer, folk säljer och köper, och det betyder över tid att mäklarens rykte står på spel. Det gäller att folk är nöjda. Därför kan du lita på att mäklaren talar sanning om husets beskaffenhet och ger seriösa råd och tips om vad som behöver åtgärdas eller vad som är toppenbra.

Dokumentation är viktigt vid en fastighetsaffär, det gäller ritningar och det gäller kontrakt. Mäklaren håller också i budgivningen, håller extra visningar om det behövs och spelar en mycket central roll beträffande hur köpet går. En säljare vill ofta hitta rätt köpare, men man vill inte vänta i det oändliga på att någon slår till, så mäklaren måste sälja bra också.

Överlåtelsebesiktning är viktigt vid en fastighetsaffär

16 Oct 2021

Det ligger i allas intresse att göra en besiktning av huset innan försäljning. Köparen vill veta om alla fel och säljaren ska kunna åtgärda eventuella fel. Gör en överlåtelsebesiktning.

För vem görs egentligen en överlåtelsebesiktning, undrar ni kanske. Men det är faktiskt så att en sådan görs för båda parters skull vid en överlåtelse av ett hus eller en fastighet. Oavsett om det handlar om en försäljning av en fastighet eller endast en överlåtelse av en fasters gamla hus, till exempel, så behöver man göra en besiktning av huset ifråga. Den här besiktningen görs för att kunna få reda på om huset har några fel och brister. Alla hus kan ha fel, både stora sådana men också små. Det är egentligen ingenting som är särskilt ovanligt eller konstigt. Men man behöver ta reda på dessa så att de finns nedskrivna vid en eventuell försäljning.

Varför göra en besiktning av hus?

Vem gör då en överlåtelsebesiktning? Denna ska göras av en person som är kunnig och kompetent inom sitt område. Det är alltså ingen person som sedan ska åtgärda alla de fel som upptäcks, utan personen ifråga ska enbart ta reda på bristerna i fastigheten. Den som står som försäljare på huset ska sedan åtgärda de fel som finns med i besiktningsmannens protokoll, innan en eventuell försäljning slutförs. Det ligger i alla inblandades intresse att göra en sådan här typ av besiktning på huset, och det är viktigt både säljaren och köparen. Gör en överlåtelsebesiktning i Stockholm, för alla inblandades skull.

Hitta en mäklare för att sälja bostad i Norrköping

3 Aug 2021

Planerar du att sälja din bostad i Norrköping? Är du på jakt efter en riktigt bra mäklare som kan hjälpa dig med försäljningen? Någon som är lokal och som kan leda dig genom hela affären.

Hur hittar du en riktigt bra mäklare i Norrköping? Är det lätt eller svårt att sälja bostad i Norrköping, överhuvudtaget? Och vilket pris går det att få för din bostad? Funderar du på att sälja din bostad? Då är säkert detta några av de frågor som du går runt och funderar på. Du kanske inte har sålt en bostad förut och behöver någon som kan ge dig alla svar och råd. En trygg hand som leder dig genom bostadsaffären, helt enkelt. Då tänker du rätt, för det är exakt det som en duktig mäklare kan hjälpa dig med.

Mäklaren leder uppdraget

Så fort du har tagit kontakt med en lokal mäklare så kommer du kunna sätta dig i baksätet. Nu är det någon annan som med vana kommer göra allt för att du ska få din bostad såld. Och dessutom så enkelt som möjligt, till ett så högt pris som möjligt. Varför är det viktigt att det är en lokal mäklare? Det underlättar förstås vid visningar, men det är även viktigt att kunna veta hur marknaden ser ut i ditt område. Och vilka som kan vara intresserade av din bostad. Mäklaren blir som kaptenen på skutan, där du bara behöver se till att följa alla direktiv.

Fastighetsjuridik som arbetsområde

9 Jul 2021

Är du intresserad av fastigheter och juridik? Varför inte slå ihop dina intressen och arbeta inom något som är kreativt och intressant. Ett arbete som alltid har nya öppningar för anställda.

Hur kommer det sig att du började arbeta inom fastighetsjuridik? Eller är det något som du är intresserad av men som du ännu inte har tagit första steget inom? Även om du inte är bevandrad i vad det innebär så har du troligen redan stött på det på något sätt. Du kanske har hyrt en lägenhet eller arbetat för ett fastighetsbolag på något sätt. Inom juridik ser man fastighetsjuridik som något kreativt, mer lättsamt och trevligt att arbeta med. Även om där precis som inom alla andra områden inom juridik kan storma ganska kraftigt då och då.

Påläst fastighetsjurist

Som fastighetsjurist brukar ditt uppdrag vara att stötta din arbetsgivare inom området. Det kan handla om avtal som ska skrivas eller som ska sägas upp, diskuteras eller förlängas. Men det kan även röra en hel del formalia som ska vara rätt när det gäller upphandling med mera. Eller så kan det handla om regler och lagar som du ska kunna så att fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren lugnt kan lita på att de gör rätt och inte kommer att hamna galet. Du ska vara den som är påläst och som ger ramarna för vad som är okej när det kommer till ägandet och allt som hör därtill. Det kan du göra som anställd eller som konsult från annat bolag.

Arbeta med ditt stora intresse

23 Jun 2021

Brukar du få beröm för hur du inreder ditt hem? Är det ett intresse för dig, att läsa tidningar som handlar om inredning och nya trender? Då kanske inredare är ett yrke som du ska arbeta med.

Alla har något som de är mer intresserade av. Det kan vara hundar, bilar, löpning, bakning eller att läsa deckare. Men det kan även vara något som handlar om hur du möblerar och dekorerar ditt hem, nämligen inredning. Om du tycker att det är ett roligt intresse så kanske det till och med kan bli ditt arbete. Något som du kan tillbringa varje dag med och som du kan leva på. Inredare är något som alltid efterfrågas gällande bostäder, men även till kontor, hotell, butiker, restauranger med mera. Så det finns alltid nya uppdrag för dig som är duktig och intresserad inom området.

Funktion och känsla

En riktigt bra inredning ska främja rummets funktion men även ge en känsla som efterfrågas. Tänker du på ett sovrum så ska du kunna sova gott i det, men även kunna läsa en bok, tända en lampa och förvara kläder. Känslan du ska förmedla bör vara lugn och harmoni, så att du kan sova gott och vakna trivsamt. I ett kök däremot ska känslan vara lite annorlunda, och även funktionen. Och så är det även när det kommer till hemmets övriga rum. Som inredare kommer du även få instruktioner gällande kundens önskade stil och vilken känsla man vill få fram genom rummets inredning.

Nyttja solens strålar till energi

19 Jun 2021

Hur kan du vara miljövänlig och spara pengar på en och samma gång? Varför inte installera en energikälla som du till och med kan tjäna pengar på. Även om ni är en bostadsrättsförening.

Har du någonsin legat på en strand och känt hur svalt det blivit när solen går i moln? Och har du sett hur växter fullkomligt exploderar i tillväxt när värmen och solen ökar under våren? Då vet du hur mycket värme och energi som kommer från solen. En energi som du kan ta tillvara och till och med tjäna pengar på. För med hjälp av solceller kan du värma upp ditt eget hem och även få energi över så att du kan sälja. Något som gör att du snabbare betalar av solcellernas kostnad.

Gå tillsammans för en satsning

Om ni är en samfällighet, flerfamiljshus eller en bostadsrättsförening så kan ni också njuta av fördelarna av solceller. Med solceller för BRF kan ni sänka värmekostnaderna, glädjas åt att vara miljövänliga och kanske till och med tjäna en slant genom att sälja överskottet.

Det är en satsning som ni gör för allas framtid och som ni alla kan tjäna på ganska snabbt. Beroende på hur stor förbrukning ni har, så kan det ta olika lång tid innan solcellerna är betalda. Men det går ändå snabbare än vad du kanske kan tro. Och idag kan det finnas viss ekonomisk hjälp för dig som vill installera solceller. Så kolla upp det innan ni startar en upphandling.

Ny teknik för säkerhet i hemmet

10 Jun 2021

Om det fanns tider då vi inte var oroliga för inbrott är den tiden över sedan länge. Troligen existerade den tiden inte ens. Idag finns nya och bättre lösningar för att skydda hem och egendom.

Bor du ensam i hushållet? Grattis, då kan ingen annan än du själv slarva bort din nyckel. Har du partner eller halvvuxna barn, eller rentav bådadera? Då finns det lika många möjligheter som personer. Det är inte alltid den yngre generationen som “tappar nycklar” men det är inte heller ovanligt att så sker.

Försvunna nycklar är ett dyrt elände. Hittas de inte - av rätt person - behöver låset ersättas för att säkerheten ska kunna upprätthållas. Dyrt och onödigt när du faktiskt istället kan ha kodlås utan nycklar alls.

Enkla och säkra lösningar

Vad är de främsta fördelarna med ett kodlås? Jo, just frånvaron av flera väsentliga delar. Inga nycklar förvaras i skolväskor, fickor, mobilfodral. Koden görs individuell för varje person eller så väljer du att ha samma kod för samtliga i familjen. Du trycker på en knapp, du trycker in din kod, och du är hemma.

Ett smart lås ska givetvis också kunna fungera på ett optimalt sätt när den motsatta situationen föreligger. Vill man snabbt ut ur huset ska allt fungera mycket enkelt även där. Din låssmed har den bästa lösningen för ditt hushåll.

Något du inte bör glömma är alternativa vägar in i huset. Altandörrar, källardörr och fönster ska även de förses med korrekta lås. Du blir nöjd och det blir ditt försäkringsbolag också. Läs mer om låssmed på denna hemsida: låssmedgöteborg.com

Markiser är ett effektivt solskydd

9 Jun 2021

Det är skönt att kunna fälla ner en markis när solen steker in genom fönstret på sommaren. Vi har ju längtat efter solen, men ibland kan man behöva skärma av det bländande och starka ljuset.

Det finns många fina färger att välja mellan, så du hittar säkert något som passar till ditt hus och fasaden där. Leta upp en bra firma som kan installera markiser i Södertälje och njut av en behaglig tillvaro även om solen steker. Det kan vara blommor i fönstret som inte tål alltför starkt solljus, och det kan vara möbeltyg eller gardiner som bleks om de exponeras för sol. Markiser kan manövreras manuellt eller genom automatik, så du kan välja det du vill ha.

Lite svalka på uteplatsen

Sitter du vid en husvägg och fikar eller äter på uteplatsen är markiser ett skönt sätt att skärma av och skona ögonen. Man har full sikt och kan njuta av solen utan att bli bländad. Markiser kan också skydda mot vindpustar och ger en behaglig upplevelse en varm sommardag. Har du gamla markiser kan det vara en mycket god idé att byta ut dem. Det gör mycket för husfasaden att markiserna är snygga och fräscha, och det är ett billigt sätt att förnya och färgmatcha hemma.

Ofta är det de små detaljerna som ger trivsel hemma, som att möblera om eller att skaffa något nytt. Det kan till exempel vara att plantera nya växter och att skaffa sig nya markiser. Tryck på en knapp, så fälls de ner automatiskt.

Ta hand om din fastighet

24 May 2021

Brinner du för att se till att fastigheter är så hälsosamma och långlivade som möjligt? Kan fastighetsservice vara något för dig? I det yrket får du lära dig allt om fastigheters funktioner.

När man tänker på fastighetsservice i Stockholm så tänker man säkert mest på de stora flerfamiljshusen, som behöver ett helt maskineri för att fungera. Det kan dock hända att du får hjälp även som privatperson, eller om du inte har så mycket som ska tas omhand, om du önskar anlita ett företag som arbetar med fastighetsservice. Med rätt fastighetsservice, och egna åtgärder, kan du komma långt och få en både hållbar och prisvärd investering. Det går till och med att spara pengar på att sköta om servicen på en fastighet, istället för att vänta tills något går sönder eller det sker en större skada.

Ett kvalificerat och varierande arbete

Är du intresserad av att arbeta inom fastighetsservice, kan det vara bra att veta att det är ett kvalificerat arbete som kanske inte passar för alla. Ofta krävs att du har utbildning och erfarenhet inom vissa områden, såsom värmepannor, vatten och avlopp, elektricitet, med mera. Du ska inte heller dra dig för att ta i och bli lite smutsig då och då, eller vara rädd för att ta kontakt med de boende. Inom fastighetsservice kan du även arbeta med städning eller uthyrning och andra administrativa uppgifter. Så det är ett mycket brett och varierande yrke om du bestämmer dig för att satsa på det!

Valet av mäklare kan ha stor betydelse

7 May 2021

Valet av mäklare vid bostadsförsäljningen kan ha stor betydelse för om man sedan ska kunna köpa drömhuset eller drömlägenheten. Men det det finns även andra viktiga saker att tänka på.

Vill man värdera bostad Upplands Väsby finns det många mäklare som erbjuder detta gratis. Då får man möjlighet att samtidigt träffa mäklaren och bilda sig en uppfattning om dennes arbetssätt och personlighet. Naturligtvis ska man låta mer än en mäklare värdera bostaden så att man sedan har något att jämföra med. Ett annat sätt att hitta den perfekta mäklaren kan vara att gå på lägenhetsvisningar för att studera hur mäklaren arbetar. Man brukar även kunna hitta omdömen från tidigare kunder och uppdragsgivare på nätet. Ett annat sätt att välja mäklare på kan vara att ta reda på vilka priser mäklaren tidigare har sålt bostäder för i samman område.

Presentera bostaden i text och bild

Många gånger är det en fördel att välja en lokal mäklare som väl känner till det aktuella området. Då kan mäklaren förtroendemässigt svara på frågor om skolor, matbutik och grönområden, vilket inte sällan genererar fler spekulanter och ett högre pris. Hur bostaden presenteras i bild och text, och vilka kanaler som används för att nå ut, har också stor betydelse och kan vara helt avgörande om det ska komma många intressenter på visningen. Ska försäljningen ske på vintern kan det vara en god idé att även ta med några egentagna bilder från den eventuella balkongen eller uteplatsen i sommarprakt.

Så att allt fungerar smidigt

18 Mar 2021

Man vill att saker ska vara så smidiga och enkla som möjligt. Är man fastighetsägare så är man medveten om att så tyvärr inte är fallet. Men det går att göra det enklare för dig som ägare.

Tankarna är i full fart, ska man våga ta steget och äntligen bli fastighetsägare? Byggnaden ligger perfekt och kommer säkert bli populär bland hyresgäster. En dröm vore ju att hela fastigheten fylls av hyresgäster. Alla ska vara nöjda och trivas i sitt hem.

Med hjälp från en fastighetsförvaltare vet man att underhåll som behövs kommer att skötas i tid. Behöver något repareras har de även koll på det, samt fastighetens ekonomi. Enklare än så kan det inte bli. Det är nog värt att slå till och bli fastighetsägare. Med hjälp längs vägen kommer du bli en bra fastighetsägare.

Vill du jobba som fastighetsskötare?

Är du intresserad av att veta mer och eventuellt jobba inom fastighetsskötsel? Då finns det skolor där man utbildar sig till fastighetsförvaltare. Det kan enkelt blandas ihop med fastighetsskötare. Det är två olika saker, men ofta finner man dem inom samma företag. Oftast är det inte en och samma person som jobbar med båda delarna. Som förvaltare har man även lite mer ansvar och att säga till om. Som fastighetsskötare sköter man om fastigheten både in- och utvändigt. Det förekommer mycket vaktmästararbete.

Kolla upp och tänk igenom ordentligt vilket av de två som intresserar dig. När du bestämt dig har du en spännande väg att se fram emot. Läs mer om fastighetsförvaltning englundkonsult.com

Husbesiktning för allas bästa

4 Feb 2021

När man ska sälja sitt nuvarande hus eller köpa ett nytt, så är det bra om man genomför en husbesiktning först. Det är det bästa för alla inblandade parter, både för köpare såväl som säljare.

Det är inte bara för köparens bästa som man gör en husbesiktning. Det är precis lika mycket för den person som ska sälja huset. Man vill gärna veta om det är något som är fel innan man köper, men också innan man säljer. Det kan uppstå konflikter som är onödiga och som hade kunnat förhindras. Med hjälp av en husbesiktning får man reda på de eventuella fel eller brister som finns i fastigheten och den person som ska sälja får möjlighet att åtgärda det innan försäljningen.

Vad ingår i en husbesiktning?

Det är ofta lättare att få ett hus sålt om det är besiktigat först. De allra flesta hus har fel och brister, det är svårt att komma ifrån. Men stora och allvarliga fel som kan leda till skador eller stora kostnader vill man helst undvika. Genom att göra en besiktning av huset kan dessa fel upptäckas.

En besiktningsman går igenom alla papper som finns på huset, såsom ritningar. Sedan används alla sinnen för att undersöka husets skick. Man kan upptäcka mycket genom att lukta. Alla utrymmen undersöks noggrant, både inomhus och utomhus. Väggar, tak, golv, våtutrymmen och så vidare. Sedan görs en riskanalys för att förutse vilka problem som skulle kunna uppstå i framtiden. Behöver ni hjälp med husbesiktning i Uppsala? Kika online efter en besiktningsman som kan hjälpa.

← Äldre inlägg